آرشیو برچسب های: نکات طراحی جلد کتاب

جلد کتاب

جلد کتاب

جلد کتاب و رعایت نکات طراحی در نوشتن کتاب یکی از موارد مهم در پرفروش و معروفیت کتاب است. برای داشتن کتاب خوب باید نکات موثر در طراحی جلد کتاب را در نظر بگیرید. در این جا تمام نکاتی که در طراحی جلد کتاب نیاز دارید، توضیح می دهیم. مشخصات جلد کتاب قبل از طراحی[ادامه مطلب]