آرشیو برچسب های: اشتغال پرتفولیویی

روش کارل یونگ در تولید محتوا

کارل یونگ و تولید محتوا

تولید محتوا به روش کارل یونگ کارل یونگ با اسم کامل کارل گوستاو یونگ که یک روانپزشک بود، در سال ۱۹۹۲ تصمیم گرفت تا در یک گوشه دنج در روستایی به نام بولینگن در ایالت سنت گالن سوئیس ساختمانی سنگی برای خود بسازد تا از هیاهوی جمعیت به دور باشد. کارل یونگ ساختمان دوطبقه ای[مطالعه مقاله]