آرشیو برچسب های: استراتژی محتوا

طراحی محتوا قبل از تولید محتوا

طراحی محتوا

طراحی محتوا چیست؟ برای شروع تولید محتوا باید به طراحی محتوا بپردازید. همان‌طور که در مقاله تقویم محتوا چیست دیدید قبل از شروع به تولید محتوا باید برای موفقیت در این کار برنامه ریزی داشت. باید از مراحل تولید محتوا آگاه باشید تا دچار سردرگمی نشوید. با توجه به استراتژی محتوا که برای خودتان در…

استراتژی محتوا به زبان ساده

استراتژی محتوا چیست؟ استراتژی در تولید محتوا به معنی داشتن برنامه مشخص و تعیین مسیر دقیق در تولید محتوا برای رسیدن به هدف است. در مقاله تقویم محتوا بیان کردیم که هدف از هر تولید محتوایی دعوت به اقدام است. بنابراین باید برای اقدام دلخواه برنامه ریزی کنیم یا به عبارتی استراتژی داشته باشیم. نوشتن…