آرشیو برچسب های: آموزش وردپرس

جلسه بیستم آموزش رایگان وردپرس – ابزارک ها در وردپرس

دوره رایگان طراحی سایت با وردپرس – جلسه بیست و یکم – ساخت صفحه اصلی سایت

جلسه هجدهم آموزش رایگان وردپرس – تنظیمات ظاهر سایت

جلسه نوزدهم آموزش رایگان وردپرس – تنظیمات فوتر سایت

جلسه هفدهم آموزش رایگان وردپرس – تنظیمات هدر سایت

جلسه شانزدهم آموزش رایگان وردپرس – ساخت فهرست (منو) سایت

جلسه دوازدهم آموزش رایگان وردپرس – افزودن نوشته و برچسب گذاری

جلسه پانزدهم آموزش رایگان وردپرس – نصب قالب سایت در وردپرس

جلسه چهاردهم آموزش رایگان وردپرس – انتخاب قالب مناسب برای وردپرس

جلسه سیزدهم آموزش رایگان وردپرس – ساخت برگه های سایت