آرشیو دسته بندی: آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی

جلسه دوازدهم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – تنظیمات فروشگاه اینترنتی

جلسه یازدهم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – تغییر برگه فروشگاه

جلسه نهم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – دریافت درگاه پرداخت

جلسه دهم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – دریافت اینماد

جلسه هشتم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – اضافه کردن هزینه حمل و نقل

جلسه هفتم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – افزودن محصول دانلودی

جلسه ششم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – افزودن محصول فیزیکی

جلسه چهارم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – دسته بندی محصولات

جلسه دوم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – نصب ووکامرس

جلسه سوم آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی – تنظیمات ووکامرس