آرشیو دسته بندی: آموزش رایگان کمتازیا

جلسه بیست و دوم – روش حذف پرده سبز (کروماکی) با نرم افزار کمتازیا

جلسه بیست و یکم – استفاده از امکانات کتابخانه نرم افزار کمتازیا

جلسه بیستم – لایه ها و گروه کردن لایه ها در کمتازیا

جلسه نوزدهم – افزودن زیرنویس به ویدیو در کمتازیا

جلسه هجدهم – نشان دادن اثرات حرکت ماوس در کمتازیا

جلسه هفدهم – افزودن امکانات (Visual Effects) در کمتازیا

جلسه شانزدهم – جداکردن صوت از ویدیو و ضبط مجدد صدا در کمتازیا

جلسه پانزدهم – افکت (Animations) در نرم افزار کمتازیا

جلسه چهاردهم – افکت (Behaviors) در نرم افزار کمتازیا