بایگانی دسته‌ی: آموزش ریاضی ششم

الگوی عدد نویسی

جدول ارقام

عدد نویسی با جدول ارقام تعداد اعداد با استفاده از جدول کوچک ترین، بزرگ ترین و همچنین تعداد ارقام را برای هر عدد با کمک این جدول بدست می آوریم     با توجه به این جدول، برای پیدا کردن کوچکترین عدد هر دسته، ۱ را می نویسیم و به تعداد ارقام خواسته شده منهای […]

آموزش عدد نویسی ششم

جدول ارزش مکانی

جدول ارزش مکانی و نحوه عدد نویسی به هر یک از ده عدد ،۰،۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹ یک رقم گفته می شود. کوچک ترین آنها ۰ و بزرگ ترین آنها ۹ است. برای نوشتن همه اعداد از این ۱۰ رقم استفاده می شود. مثلا ۷۵۶ یک عدد سه رقمی است که از سه رقم ۶، ۵ و ۷ […]