آرشیو دسته بندی: آموزش رایگان پاورپوینت

جلسه هفدهم – ساخت اسلاید مادر یا مستر در پاورپوینت

جلسه شانزدهم – لینک سازی در نرم افزار پاورپوینت

جلسه پانزدهم – صداگذاری روی اسلایدها در پاورپوینت

جلسه چهاردهم – افزودن الگو و تم به اسلایدها در پاورپوینت

جلسه سیزدهم – افزودن ویدیو به اسلایدها در پاورپوینت

جلسه دوازدهم – افزودن عکس به اسلایدها در پاورپوینت

جلسه یازدهم – افزودن نمودار به اسلایدها در پاورپوینت

جلسه دهم – افزودن دیاگرام به اسلایدها در پاورپوینت

جلسه نهم – افزودن جدول به اسلایدها در پاورپوینت

جلسه هشتم – افزودن شکل به اسلایدها در پاورپوینت