آرشیو دسته بندی: آموزشگاه آنلاین (رایگان)

جلسه چهاردهم – معرفی سایت عالی برای هارمونی رنگ ها

جلسه شانزدهم – استفاده از موکاپ و قالب های آماده در فتوشاپ

جلسه پانزدهم – معرفی سایت های عالی برای دانلود عکس ، آیکون و موکاپ

جلسه یازدهم – طراحی لگو ساده در فتوشاپ