جلسه دوم – آشنایی با محیط نرم افزار کمتازیا

 

شروع کار با نرم افزار کمتازیا

برای شروع به کار با محیط نرم افزار کمتازیا پس از نصب آن کافیست

دوبار روی نرم افزار کلیک کنید تا باز شود.

محیط نرم افزار کمتازیا

دیدگاهتان را بنویسید