با هودفریار سریع و کاربردی بیاموزید

 

جلسه اول – معرفی نرم افزار

جلسه دوم- محیط نرم افزار

جلسه سوم – ضبط ویدیو

جلسه چهارم- ویرایش ویدیو

تولید محتوای ویدیویی

جلسه پنجم- آشنایی با Annotation

تولید محتوای ویدیویی

جلسه ششم- افزودن یادداشت

جلسه هفتم- افزودن فلش و خط

تولید محتوای ویدیویی

جلسه هشتم- افزودن شکل

تولید محتوای ویدیویی

جلسه نهم- ویژگی های کاربردی 

جلسه دهم- افزودن موشن

تولید محتوای ویدیویی

جلسه یازدهم- کلیدهای میانبر

تولید محتوای ویدیویی

جلسه دوازدهم- ویرایش صوت

جلسه سیزدهم- افکت (Transitions)

تولید محتوای ویدیویی

جلسه چهاردهم – افکت (Behaviors)

تولید محتوای ویدیویی

جلسه پانزدهم-افکت (Animations)

جلسه شانزدهم- جداکردن صوت از ویدیو و ضبط مجدد صدا

تولید محتوای ویدیویی

جلسه هفدهم – افزودن امکانات (Visual Effects)

تولید محتوای ویدیویی

جلسه هجدهم- نشان دادن اثرات حرکت ماوس 

تولید محتوای ویدیویی

جلسه نوزدهم- افزودن زیرنویس به ویدیوها

تولید محتوای ویدیویی

جلسه بیستم-  آشنایی با لایه ها و گروه کردن لایه ها 

تولید محتوای ویدیویی

جلسه بیست و یکم- استفاده از امکانات کتابخانه نرم افزار کمتازیا