آرشیو نویسنده: هودفریار

خلاصه کتاب عادت های اتمی

عادت

عادت چیست؟ عادت رفتاری است که به‌صورت مداوم انجام می شود و در بسیاری از مواقع به ‌صورت خودکار رخ می دهد. همه ما در زندگی با مشکلات و چالشهایی مواجه می‌شویم اما آنچه کیفیت زندگی‌مان را تعیین می کند عادت های ماست.   مدل سه مرحله ای تغییر عادت: دانشمندان یک مدل سه مرحله[ادامه مطلب]

خلاصه کتاب هنر ظریف بی خیالی

ارزش

ارزش های نو و بی خیالی را یاد بگیرید.  با مطالعه کتاب هنر ظریف بی خیالی نوشته مارک منسن دید شما به کلی تغییر می کند.   خلاصه کتاب هنر ظریف بی ‌خیالی همه نویسنده های کتاب های خود یاری، پیام های انگیزشی  و آگهی های تبلیغاتی از شما می خواهند که باور داشته باشید،[ادامه مطلب]