درباره ما

گروه هودفریار با مدیریت خانم فاطمه هودفر اقدام به برگزاری  دوره های  آنلاین خودشناسی، شخصیت شناسی، روانشناسی تحلیلی یونگ و بهبود فردی نموده است. یونگ، بنیان روانشناسی تحلیلی بر تحلیل عمیق و ریشه ای مسائل افراد توجه دارد.   امیدواریم سهمی در رضایتمندی  و آرامش شما داشته باشیم.

ارتباط با ما