درباره ما

تولید محتوا ی آموزشی ، در حال حاضر یکی از پرسودترین مشاغل دنیاست.

راه اندازی کسب و کار آموزشی نیاز به مهارت دارد.

مهارت هایی مانند نویسندگی، تولید پادکست، تولید فیلم آموزشی و همچنین بازاریابی و فروش .

ما تمام مهارت های مورد نیاز این کسب و کار را  در سایت هودفریار آموزش می دهیم.

اطلاعات بیشتر