با هودفریار سریع و کاربردی بیاموزید

01نحوه دانلود عکس باکیفیت از اینترنت

جلسه اول- دانلود عکس با کیفیت

آشنایی با محیط نرم افزار فتوشاپ

جلسه دوم- آشنایی با محیط  فتوشاپ

باز کردن صفحه جدید در فتوشاپ

جلسه سوم – صفحه جدید در فتوشاپ

جلسه چهارم- باز کردن عکس در فتوشاپ

روش های تغییر سایز عکس در فتوشاپ

جلسه پنجم- روش های تغییر سایز عکس در فتوشاپ

افکت دادن به عکس در فتوشاپ

جلسه ششم- افکت دادن به عکس ها در فتوشاپ

افکت دادن به نوشته در فتوشاپ

جلسه هفتم- افکت دادن به نوشته ها  در فتوشاپ

روش های ذخیره کردن عکس برای وب

جلسه هشتم- روش های ذخیره کردن عکس برای وب

حذف لگو از عکس ها در فتوشاپ

جلسه نهم- روش های حذف لگو از عکس ها در فتوشاپ

ساخت عکس نوشته در فتوشاپ

جلسه دهم- ساخت سریع عکس نوشته در فتوشاپ

طراحی لگو ساده در فتوشاپ

جلسه یازدهم- روش ساده طراحی لگو در فتوشاپ

ساخت بنر تبلیغاتی ثابت در فتوشاپ

جلسه دوازدهم- ساخت بنر تبلیغاتی ثابت در فتوشاپ

ساخت بنر تبلیغاتی متحرک در فتوشاپ

جلسه سیزدهم- ساخت بنر تبلیغاتی متحرک در فتوشاپ

معرفی سایت عالی برای هارمونی رنگ ها

جلسه چهاردهم – معرفی سایت عالی برای هارمونی رنگ ها

معرفی سایت های عالی برای دانلود عکس ، آیکون و موکاپ

جلسه پانزدهم-  سایت های عالی برای دانلود عکس ، آیکون و موکاپ

استفاده از موکاپ و قالب های آماده در فتوشاپ

جلسه شانزدهم- استفاده از موکاپ و قالب های آماده در فتوشاپ