با هودفریار سریع و کاربردی بیاموزید

معرفی نرم افزار آدیشن

جلسه اول- معرفی نرم افزار آدیشن (Audition)

آشنایی با محیط آدیشن

جلسه دوم- آشنایی با محیط آدیشن (Audition)

باز کردن فایل ها در آدیشن

جلسه سوم – باز کردن فایل در آدیشن (Audition)

محیط Waveform و Multitrack در آدیشن

جلسه چهارم-  محیط Waveform و Multitrack در آدیشن (Audition)

05- آشنایی با Bitdepth و Sample Rate

جلسه پنجم-  آشنایی با Bitdepth و Sample Rate در آدیشن (Audition)

ضبط کردن صدا در نرم افزار آدیشن

جلسه ششم- ضبط کردن صدا در نرم افزار آدیشن (Audition)

ویرایش صوت در آدیشن

جلسه هفتم- ویرایش صوت در آدیشن (Audition)

ذخیره صوت در آدیشن

جلسه هشتم- ذخیره صوت در آدیشن (Audition)

حذف نویز و صداهای محیط در آدیشن

جلسه نهم- حذف نویز در آدیشن (Audition)

جلسه دهم-  آشنایی با کاربرد Markers در آدیشن (Audition)

جلوه های Fadein و Fadeout در آدیشن

جلسه یازدهم- جلوه های Fadein و Fadeout در آدیشن (Audition)

جلسه دوازدهم- روش تقویت صدا در نرم افزار آدیشن (Audition)

افکت تاخیر صدا در نرم افزار آدیشن

جلسه سیزدهم- افکت تاخیر صدا در نرم افزار آدیشن (Audition)

افکت اکو در نرم افزار آدیشن

جلسه چهاردهم –  افکت اکو در نرم افزار آدیشن (Audition)

افکت ریورب در نرم افزار آدیشن

جلسه پانزدهم-  افکت ریورب در نرم افزار آدیشن (Audition)

تنظیمات محیط Multitrack آدیشن

جلسه شانزدهم- تنظیمات محیط Multitrack آدیشن (Audition)

نرم افزار ادوبی آدیشن (adobe audition)

نرم افزار ادوبی آودیشن یک نرم افزار عالی برای ضبط صدا، ویرایش صوت، ادیت صوت،

افکت دادن به صداٌ تولید پادکست و کتاب صوتی،

قرار دادن آهنگ روی صحبت و میکس حرفه ای صوت است.

این نرم افزار بسیار ساده  است و به آسانی می توانید کار با آن را بیاموزید

و از تولید صوت های حرفه ای لذت ببرید.

می توانید از دوره رایگان تولید محتوای صوتی با آدیشن استفاده کنید

و در ۱ ساعت از طریق آموزش های ویدیویی کوتاه کار با نرم افزار ادوبی آدیشن را بیاموزید.